Skicka länk till app

Hippi 1


4.8 ( 5088 ratings )
Utbildning
Utvecklare: Leripa AB
2.99 USD

Hippi 1 består av sex olika sorters ”trycka – hända” övningar. Appen avser att skapa ett intresse av vad som händer på skärmen, träna uppmärksamhet, förstå orsak och verkan samt öva användandet av surfplatta. Bilderna är tydliga och appen vänder sig till yngre såväl som äldre användare som står på tidig nivå.

Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Tryck på den blå skylten för att göra inställningar.

• Sätt av/på menymusik
• Välj språk
• Välj antal föremål som skall synas i övningarna ”Trycka fram former” och ”Trycka fram bilder”.

Färgfest
-------
Denna del innehåller färger och ljud för barn som inte kan tolka bilder. I denna del sker en animering av geometriska former med ljud.

Måla med tryck
-------------
För varje tryck färgfylls ett fält samtidigt som ett spännande ljud hörs. När bilden är färdigmålad hörs tillhörande ljud. Målar man t.ex. en katt får man höra kattens läte.

Trycka fram geometriska former
---------------------------
För varje tryck syns en eller flera geometriska. Därefter försvinner en form i taget för varje tryck.

Trycka fram bilder
----------------
För varje tryck syns en eller flera bilder på skärmen. Därefter försvinner en bild i taget för varje tryck.

Pekbok
------
I denna del visas bilder med tal. Det finns ca 350 bilder i bilderboken.

Flytta föremål
------------
Här förflyttas ett föremål över skärmen med tillhörande ljud. Här tränas att kontrollera sitt tryckande. Här gäller det att trycka länge för att förflytta ett föremål från t.ex. den ena sidan till den andra eller uppifrån och ner.